Je vous contacte sur recommandation de Mr P. CASSE et au nom de la Collection THIRY à Habay-La-Neuve
Nous avons une voiture DKW F5 à restaurer complètement à vendre
DKW F5 1935 2 cylindres     1900 Euros (réservoir compris mais non monté)

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter: albertthiry@thiryhabay.be

Ik neem contact met u op op aanbeveling van de heer P. CASSE en namens de THIRY Collectie in Habay-La-Neuve
We hebben een DKW F5 auto te koop voor volledige restauratie
DKW F5 1935 2 cilinders 1900 euro (tank inbegrepen maar niet gemonteerd)

Voor meer informatie kan u (Franstalig)contact opnemen met : albertthiry@thiryhabay.be